Alle berichten (30)

Rondom de planvorming voor de Hazeslinger hebben wij initiatiefnemers in de directe omgeving gevraagd om ook hun toekomstplannen kenbaar te maken. Ondanks het besluit van de gemeenteraad tegen het plan voor de herinrichting van de Hazeslinger, gaat de gemeente door met de verschillende initiatieven. Zo hebben wij momenteel vooroverlegplannen voor de percelen Kerkbrink 25-27 en Kerkbrink 18 in behandeling.

donderdag, 19 december 2019

Planvorming Hazeslinger van de baan

De gemeenteraad heeft dinsdag 17 december 2019 vergaderd over de plannen voor de herinrichting van de Hazeslinger, de coördinatieregeling en een grotere Aldi plus enkele appartementen. Met meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad tegen het plan gestemd.

Voor verdere informatie zie het Wijkbericht december 2019

maandag, 28 oktober 2019

Diverse onderzoeken

In de afgelopen maanden zijn twee onderzoeken uitgevoerd die wij u bij deze aanbieden. Daarnaast is de laatste uitwerking van de Herenstraat toegevoegd.

Bij deze informeren wij u over de bijeenkomst die gepland staat op 31 oktober 2019. In eerste instantie beoogden wij een open avond voor alle belangstellenden maar gezien het voortraject met de groep aanwezigen op 15 juli 2019 leek ons dat niet de juiste opzet.

woensdag, 02 oktober 2019

Save the date: 31 oktober 2019

Op 15 juli hebben we een bijeenkomst gehad over de herontwikkeling van de Hazeslinger. Ook tijdens de zomerperiode is er nog het nodige werk verzet.

Pagina 1 van 5