Alle berichten (23)

Men kan en kon zich abonneren op : blijf op de hoogte van Nieuwe berichten( zie bovenstaand bericht).
Maar ook de 60 personen die zich aangemeld hadden voor de bijeenkomst, hebben niet rechtstreeks vernomen dat het verslag klaar is.

Op maandagavond 15 juli was een bijeenkomst belegd over de toekomst van de Hazeslinger. Zo’n 60 inwoners, ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen waren aanwezig in “De Olifant” te Breukelen.

maandag, 08 juli 2019

Uitnodiging bijeenkomst 15 juli

De raadscommissie Fysiek Domein van 27 mei 2019 heeft zich uitgesproken over de plannen voor de Hazeslinger en de Herenstraat. Met de gegeven opmerkingen vanuit deze commissie gaan wij graag met u als belanghebbende in gesprek. Dit als gevolg op de eerder gehouden bijeenkomsten.

Op 16 april 2019 heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor de commissie Fysiek Domein. De raadsleden zijn bijgepraat over de scenario’s voor de Hazeslinger en Herenstraat.

Onderstaand de verschillende scenario's voor de herinrichting van Hazelsinger zoals die op 4 april zijn gepresenteerd. Het 1e scenario heeft de voorkeur van het collega.

Het college heeft besloten om alle varianten voor de herinrichting Hazeslinger aan de bewoners en andere geïnteresseerden voor te leggen. Er is echter een voorkeursvariant, waarbij de parkeercapaciteit naar 145 plaatsen gaat. Daarvoor worden de parkeerplaatsen verbreed naar 2,5 meter en is extra ruimte gecreëerd voor fietsers en elektrische oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen.

Pagina 1 van 4