Alle berichten (23)

donderdag, 11 oktober 2018

Status Aalberts Ontwikkeling

De gemeente is op dit moment in de afrondende fase van onderhandelingen met Aalberts Ontwikkeling. Is de gemeente op tijd met Aalberts Ontwikkeling akkoord? Dan presenteert Aalberts Ontwikkeling op 29 oktober ook hun plannen.

Het parochiebestuur heeft aangegeven binnen haar eigen gemeenschap meer tijd nodig te hebben voor afstemming van hun plannen. Het is nog niet bekend wanneer het parochiebestuur zover is.

Met de komst van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zijn er diverse wissels van wethouders.

Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling Hazeslinger concreet een nieuwe projectwethouder. Linda van Dort neemt het stokje over van Franko Zivkovic-Laurenta.

Dinsdag 15 mei is het raadsvoorstel tot loslaten van 30% sociale woningbouw in het kerkgebouw besproken.

Het merendeel van de raadsfracties wilde niet instemmen met het splitsen van de plannen. Het voorstel is teruggenomen. Er vindt eerst verder overleg met het kerkbestuur en de omwonenden plaats.

vrijdag, 04 mei 2018

Inloopmomenten zijn later

De eerder aangekondigde inloopmomenten voor eind april zijn uitgesteld en wachten op meer duidelijkheid rondom de planontwikkeling van Aalberts Ontwikkeling. Rondom de ontwikkeling van herbestemming van het kerkgebouw is wel meer nieuws. Lees hiervoor voorgaande bericht.

Het parochiebestuur heeft de gemeente gevraagd het beleidsuitgangspunt van realisatie van 30% sociale woningbouw bij ruimtelijke ontwikkelingen los te laten voor de herbestemming van het kerkgebouw. Zij rekenen nu met een model van realisatie van maximaal 14 woningen in het kerkgebouw in de vrije markt sector.

Pagina 3 van 4