Alle berichten (26)

Het is nodig om het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. Het parkeerterrein is nu niet optimaal ingericht en sommige delen staan bij veel regen regelmatig blank. De nieuwe inrichting willen wij laten aansluiten op de plannen van Aalberts Ontwikkeling met daarin uitbreiding van de Aldi.

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte op de Hazeslinger opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente begin 2018 gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft toen aangegeven bereid te zijn verder te praten over de uitwerking van deze plannen.
Deze plannen passen binnen het eerder door de gemeente vastgestelde ontwikkelvariant G.

De afgelopen tijd heeft de gemeente vragen gekregen over de inhoud van ontwikkelvariant G. De ontwikkelvariant G en de eerder gemaakte varianten zijn zonder bewoners erbij te betrekken vastgesteld. Ook zijn deze varianten geheim verklaard. Er zijn meerdere redenen waarom de stukken die tot deze varianten hebben geleid geheim zijn.

donderdag, 11 oktober 2018

Status Aalberts Ontwikkeling

De gemeente is op dit moment in de afrondende fase van onderhandelingen met Aalberts Ontwikkeling. Is de gemeente op tijd met Aalberts Ontwikkeling akkoord? Dan presenteert Aalberts Ontwikkeling op 29 oktober ook hun plannen.

Het parochiebestuur heeft aangegeven binnen haar eigen gemeenschap meer tijd nodig te hebben voor afstemming van hun plannen. Het is nog niet bekend wanneer het parochiebestuur zover is.

Met de komst van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zijn er diverse wissels van wethouders.

Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling Hazeslinger concreet een nieuwe projectwethouder. Linda van Dort neemt het stokje over van Franko Zivkovic-Laurenta.

Pagina 3 van 5