Alle berichten (23)

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken.

donderdag, 08 maart 2018

Plannen van het parochiebestuur

Wat houden de plannen van het parochiebestuur in?
Het aantal bezoekers aan de kerk is enorm teruggelopen. Het kerkgebouw is daarom te groot geworden. Het kerkbestuur wil op zoek naar een koper voor de kerk die kan garanderen dat het dorpsgezicht, waar de kerk een belangrijk onderdeel van is, niet verandert.

donderdag, 08 maart 2018

Herinrichting parkeerterrein

Wat houden de plannen van het parkeerterrein in?
Het is nodig om  het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting  willen wij laten aansluiten bij de plannen van Aalberts en het parochiebestuur.

Download hier het persbericht m.b.t. de ontwikkeling Hazeslinger in Breukelen.

donderdag, 08 maart 2018

Plan van Aalberts

 Wat houdt het plan van Aalberts in?

Aalberts heeft een schetsontwerp aangeleverd waarin wordt voorgesteld om de Aldi te vergroten en daarboven 24 appartementen te bouwen. Er komt ondergrondse parkeergelegenheid voor de bewoners van de appartementen. Vernieuwing en uitbreiding van de Aldi past binnen de gemeentelijke visie op retail (winkelen).

Pagina 4 van 4