Alle berichten (23)

woensdag, 20 maart 2019

Uitnodiging inloopbijeenkomsten

Eerder bent u geïnformeerd over de herinrichting van de Hazeslinger, de plannen van Aalberts ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het kerkbestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur). Eind 2018 heeft u vervolgens de gelegenheid gehad uw suggesties mee te geven voor de herinrichting van het parkeerterrein.
Deze zijn verwerkt in diverse scenario’s die we aan u willen terugkoppelen.

18 oktober 2018 - Het is nodig om het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. Het is nu niet optimaal ingericht. De gemeente heeft ideeën hoe het anders kan. Maar de gemeente wil ook graag weten wat inwoners willen. Laat uw mening horen op de inloopmomenten op 29 oktober en doe mee aan de digitale peiling. U kunt tot 1 november reageren.

De digitale peiling is op donderdag 18 oktober om 12:00 uur opnieuw gestart. In de eerste versie kon het idee ontstaan dat het over betaald parkeren ging. Dit is niet het geval. Daarom starten wij deze peiling opnieuw. Heeft u de peiling al eerder ingevuld, dan verzoeken wij u dit nogmaals te doen. Excuses voor het ongemak.

In de omgeving van de Hazeslinger is er een wijkbericht verstuurd.

In dit wijkbericht de aankondiging van de inloopmomenten op maandag 29 oktober. Ook wordt verwezen naar de digitale peiling over de herinrichting van de Hazeslinger. Het wijkbericht is als bijlage bijgevoegd.

Het is nodig om het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. Het parkeerterrein is nu niet optimaal ingericht en sommige delen staan bij veel regen regelmatig blank. De nieuwe inrichting willen wij laten aansluiten op de plannen van Aalberts Ontwikkeling met daarin uitbreiding van de Aldi.

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte op de Hazeslinger opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente begin 2018 gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft toen aangegeven bereid te zijn verder te praten over de uitwerking van deze plannen.
Deze plannen passen binnen het eerder door de gemeente vastgestelde ontwikkelvariant G.

De afgelopen tijd heeft de gemeente vragen gekregen over de inhoud van ontwikkelvariant G. De ontwikkelvariant G en de eerder gemaakte varianten zijn zonder bewoners erbij te betrekken vastgesteld. Ook zijn deze varianten geheim verklaard. Er zijn meerdere redenen waarom de stukken die tot deze varianten hebben geleid geheim zijn.

Pagina 2 van 4