Achtergrondinformatie (5)

In de omgeving van de Hazeslinger is er een wijkbericht verstuurd.

In dit wijkbericht de aankondiging van de inloopmomenten op maandag 29 oktober. Ook wordt verwezen naar de digitale peiling over de herinrichting van de Hazeslinger. Het wijkbericht is als bijlage bijgevoegd.

De afgelopen tijd heeft de gemeente vragen gekregen over de inhoud van ontwikkelvariant G. De ontwikkelvariant G en de eerder gemaakte varianten zijn zonder bewoners erbij te betrekken vastgesteld. Ook zijn deze varianten geheim verklaard. Er zijn meerdere redenen waarom de stukken die tot deze varianten hebben geleid geheim zijn.

Met de komst van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zijn er diverse wissels van wethouders.

Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling Hazeslinger concreet een nieuwe projectwethouder. Linda van Dort neemt het stokje over van Franko Zivkovic-Laurenta.

De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi (lees Aalberts) en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk (parochiebestuur) hebben de gemeente gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger in Breukelen planologisch mogelijk te maken.

Download hier het persbericht m.b.t. de ontwikkeling Hazeslinger in Breukelen.