Herinrichting parkeerterrein Hazeslinger (7)

Rondom de planvorming voor de Hazeslinger hebben wij initiatiefnemers in de directe omgeving gevraagd om ook hun toekomstplannen kenbaar te maken. Ondanks het besluit van de gemeenteraad tegen het plan voor de herinrichting van de Hazeslinger, gaat de gemeente door met de verschillende initiatieven. Zo hebben wij momenteel vooroverlegplannen voor de percelen Kerkbrink 25-27 en Kerkbrink 18 in behandeling.

donderdag, 19 december 2019

Planvorming Hazeslinger van de baan

De gemeenteraad heeft dinsdag 17 december 2019 vergaderd over de plannen voor de herinrichting van de Hazeslinger, de coördinatieregeling en een grotere Aldi plus enkele appartementen. Met meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad tegen het plan gestemd.

Voor verdere informatie zie het Wijkbericht december 2019

Op 16 april 2019 heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor de commissie Fysiek Domein. De raadsleden zijn bijgepraat over de scenario’s voor de Hazeslinger en Herenstraat.

Onderstaand de verschillende scenario's voor de herinrichting van Hazelsinger zoals die op 4 april zijn gepresenteerd. Het 1e scenario heeft de voorkeur van het collega.

18 oktober 2018 - Het is nodig om het parkeerterrein op de Hazeslinger opnieuw in te richten. Het is nu niet optimaal ingericht. De gemeente heeft ideeën hoe het anders kan. Maar de gemeente wil ook graag weten wat inwoners willen. Laat uw mening horen op de inloopmomenten op 29 oktober en doe mee aan de digitale peiling. U kunt tot 1 november reageren.

De digitale peiling is op donderdag 18 oktober om 12:00 uur opnieuw gestart. In de eerste versie kon het idee ontstaan dat het over betaald parkeren ging. Dit is niet het geval. Daarom starten wij deze peiling opnieuw. Heeft u de peiling al eerder ingevuld, dan verzoeken wij u dit nogmaals te doen. Excuses voor het ongemak.

Pagina 1 van 2