donderdag, 08 maart 2018

Plannen van het parochiebestuur

Wat houden de plannen van het parochiebestuur in?
Het aantal bezoekers aan de kerk is enorm teruggelopen. Het kerkgebouw is daarom te groot geworden. Het kerkbestuur wil op zoek naar een koper voor de kerk die kan garanderen dat het dorpsgezicht, waar de kerk een belangrijk onderdeel van is, niet verandert.

Er zijn meerdere opties verkend om de kerk een nieuwe bestemming te geven. De optie om er woningen in te maken is het meest kansrijk. Transformeren van kerkgebouwen is binnen de RK kerkstructuur een tijdrovende procedure. Door nu al een visie te ontwikkelen wordt er ook tijdig ingespeeld op de herinrichting van de Hazeslinger. Het parochiebestuur kan u hierover nader informeren. De schetsplannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

Het parochiebestuur wil ook het huidige parochiehuis slopen en op die plek iets nieuws bouwen. Op de begane grond van dit nieuwe pand komt dan een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wil zij gebruiken voor het bestaande gebruik en voor bijeenkomsten van de lokale kerkelijke gemeenschap. Op de etages daarboven komen woningen voor senioren in de sociale sector. Hieronder ziet u een uitgewerkte schets van dit nieuwe pand. Bij het uitwerken van de plannen wil het parochiebestuur ervoor zorgen, dat ze passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Laatste wijziging vrijdag, 09 maart 2018 11:56